W Sandomierskiej Puszczy

o puszczy

 

 

 

 

 

 

W przeszłości wielkie tereny leśne ciągnące się równoleżnikowo od dzisiejszego Krakowa do obecnego Lwowa. Południkowo od ujścia Wisły do Sanu na północy a na południu łączyły się z Puszczą Karpacką. W miarę upływu stuleci obszar Puszczy kurczył się coraz bardziej aż do stanu obecnego, który jest jedynie nikłym śladem po dawnej świetności.Dzisiaj są to wyspowe obszary leśne położone w widłach Wisły i Sanu. Większe wyspy leśne rozciągają się w pobliżu wsi Niwiska, Ostrowy Baranowskie, Poręby Dymarskie, Kopcie. Część środkowego obszaru zajmuje poligon wojskowy w Nowej Dębie.

Puszcza leży całkowicie w dorzeczu Wisły. jej główna rzeka to Łęg powstały w wyniku połączenia zachodniego cieku – Przyrwy oraz wschodniego- Zyzogi. Na Zyzodze utworzono sztuczny zbiornik wodny. Znacząca rolę w stosunkach wodnych zajmują stawy w okolicy Budy Stalowskiej, będące pozostałością po olbrzymich mokradłach stanowiących o niedostępności tych okolic. Mniejsze rzeki to Sanna, Smarkata, Jamnica, Turka, Kozieniec, Dobrawa.

Głównym drzewem obecnej Puszczy jest sosna, sztucznie nasadzana w miarę postępowania rabunkowej często wycinki. Jej uzupełnieniem jest dąb, buk, olcha czarna, brzoza, świerk, klon, jesion i jarzębina. Krzewy reprezentują czeremcha, leszczyna, jałowiec, trzmielina europejska i trzmielina brodawkowata.

Świat zwierzęcy to:

  • ssaki: na terenie puszczy występują sarny, jelenie, daniele, dziki, zające, jeże, krety, a z drapieżników: lisy, kuny i borsuki,okresowo wilki, łosie;
  • ptaki: dudek, bażanty, zięby, drozdy, kosy i inne gatunki leśnych ptaszków; z większych rzadkości ornitologicznych spotykane są: orlik krzykliwy, bocian czarny, bielik oraz kraska – ptak skrajnie zagrożony wyginięciem; teren stawów zamieszkują: błotniaki stawowe, bąki, kaczki krzyżówki, głowienki, łyski, perkozy dwuczube, czajki, sieweczki rzeczne, łabędzie nieme, gąsiorki i pliszki siwe;
  • gady; zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, jaszczurka żyworódka;
  • płazy: rzekotka, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, ropucha paskówka;
  • owady: modliszka, paź królowej, pasyn lucylla, skalnik statilinus, niepylak mnemozyna, osadnik wielkooki, czerwończyk fioletek, trajkotka czerwona, nadobnik włoski.
  • pajęczaki: strojniś nadobny, poskocz krasny, tygrzyk paskowany

Na terenie Puszczy jest kilka rezerwatów chroniących rzadkie gatunki roślin i zwierząt:

Teren Puszczy posiada bardzo ciekawą historię oraz niezmiernie interesujący folklor, który dzisiaj jest w zaniku.

Wiadomości o Puszczy i jej mieszkańcach są głównym tematem tego bloga.
Dobre informacje o Puszczy i jej ekosystemie znajdziesz tutaj.